levitra soft 20 mg
Senin , 22 Desember 2014
INFO
Home / ISLAM / Al Qur'an / BENARKAH MENURUT AL QUR’AN ,SEMUA MUSLIM MASUK NERAKA?

BENARKAH MENURUT AL QUR’AN ,SEMUA MUSLIM MASUK NERAKA?

Dalam berbagai diskusi lintas agama seringkali para kafir harby mencemooh umat islam yang melakukan berbagai Ibadah dengan kesungguhan hati.

dan salah satu cemoohan mereka adalah dengan mengutip Qs 19:71 sebagai dasar cemoohan kalau Umat Islam semuanya akan masuk neraka.

Dan ini adalah salah satu contoh postingan mereka

http://answering.wordpress.com/2007/07/19/menjawab-buat-yang-bimbang/#comment-31921

Tertanggal July 26, 2011 at 8:55 am

Allah: “Tak seorangpun daripadamu, melainkan masuk neraka,
ini bagi Tuhanmu adalah kepastian yg sdh ditetapkan”.(Qs 19:71)

Rasul:”Tak ada yg tinggal, org bebuat baik atau jahat semua akn
masuk neraka….”.(Prof. Dr Hamka 1982 h 84)

YESHUA:”Aku pergi ke Sorga menyediakan tempat bagimu,
Aku akan membawa kamu ke tempat-Ku, spy di mana Aku berada,
kamunpun berada”.(Yoh 14:3)

Amor jawab:

kutipan sdr Abigail diatas adalah kutipan yang memanipulasi fakta yang ada.

yang ia manipulasi adalah :

1. Terjemahan yang ia kutip
terjemahan yang beredar luas Qs 19:71 adalah :MENDATANGI NERAKA BUKAN MASUK NERAKA

وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَّقْضِيّاً

[19:71] Dan tidak ada seorangpun dari padamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan.

dalam mengutip tidak memperhatikan ayat sebelum dan sesudahnya,agar jelas kita perhatikan ayat sebelum dan sesudahnya :

ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيّاً

audio[19:70] Dan kemudian Kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.

وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَّقْضِيّاً

audio[19:71] Dan tidak ada seorangpun dari padamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan.

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيّاً

audio[19:72] Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

2.kutipan tafsir buya hamka

dalam tafsir buya hamka pada ayat tersebut,terjemahannya juga sama dengan terjemahan DEPAG,yaitu mendatangi Neraka bukan MASUK NERAKA,adapun soal masuk neraka juga kutipan sepotong,mengabaikan penjelasan utuh dari Prof Hamka.

agar jelas amor akana sampaikan Tafsir AL Azhar dari buta hamka mengenail Qs 19:71-72 :

Semua Akan Mendatangi Neraka

وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وارِدُها َ

“Dan tidak ada seorang pun di antara kamu, melainkan akan mendatangi­nya.” (pangkal ayat 71).

Artinya ialah semua orang, tidak terkecuali. Orang baik di kala di dunia ataupun dia orang jahat, namun dia mesti mendatangi neraka.

كانَ عَلى‏ رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا

“Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kepastian yang telah diputuskan.” (ujung ayat 71).

Keputusan yang tidak dapat dirobah lagi , Maka berbagai macam; faham ahli-ahli yang telah terdahulu berkenaan dengan ayat ini. Yang jadi perbincangan ialah tentang kalimat wariduha; yang kita di ayat ini memberinya arti mendatangi. Tetapi ada juga yang memberinya arti memasuki.

Imam Ahmad bin Hanbal mengeluarkan suatu riwayat, yang beliau terima dari,Sulaiman bin Harb, dan beliau ini menerimanya daripada Khalid bin Sulaiman dari Katsir bin Zayyad al-Barsani, dari Abu Sumiyah. Beliau ini berkata: “Kami berselisih fikiran tentang arti al-wurud. Setengah di antara kami berpendapat bahwa orang Mu’min tidaklah akan turut mendatangi ke dalam neraka itu. Tetapi setengah mereka lagi berpendapat: “Semua masuk, kemu­dian dibebaskan Allah orang-orang yang bertakwa.” Lalu saya datangi Jabir bin Abdullah (sahabat Nabi s.a.w.), lalu saya sampaikan kepadanya bahwa kami telah berselisih tentang arti mendatangi neraka itu demikian rupa. Lalu beliau (Jabir bin Abdullah) berkata: “Semua akan mendatanginya.”

Dan berkata pula Sulaiman bin Murrah: “Semua akan masuk ke dalam­nya.” Sambil berkata itu beliau tutup kedua telinganya dan berkata: “Diamlah, benar-benarlah aku pernah mendengar Rasulullah bersabda:

“Tidak ada yang tinggal , baik dia orang yang berbuat baik ataupun dia orang yang durjana, semuanya akan masuk ke dalamnya. Tetapi dia akan menjadi sejuk dan selamat bagi orang yang beriman sebagaimana keadaan pada Ibrahim, sehingga api itu akan lindap karena sejuk mereka. Kemudian itu Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, dan akan membiar­kan orang-orang yang zalim tinggal selamanya di dalamnya dalam keadaan berlutut. ”

Menurut riwayat dari Abdurrazzaq, yang diterimanya dari Ibnu Uyainah, yang diterimanya dari Ismail bin Abu Khalid, yang diterimanya pula dari Qais bin Abu Hazm: “Pada suatu hari Abdullah bin Rawahah meletakkan kepalanya di atas haribaan isterinya. Maka menangislah dia dan menangis pula isterinya. Lalu dia bertanya kepada isterinya: “Mengapa kau menangis pula?” Isterinya menjawab: “Aku lihat abang menangis aku pun menangis pula.” Lalu Abdullah bin Rawahah memberikan keterangan: “Saya teringat sabda Tuhan: “Tidak ada seorang pun di antara kamu, melainkan akan mendatanginya,” maka tidaklah aku tahu, apakah bila telah datang ke sana saya akan boleh keluar kembali atau tidak.” Menurut riwayat Abdullah bin Rawahah sahabat Nabi orang Anshar itu pada waktu itu sedang sakit. (Beliau mencapai syahid di perang Mu’tah).

Abduilah bin Rawahah terkenal karena keberaniannya dan juga dia adalah seorang penyair, di samping Hassan bin Tsabit. Dia termasuk tiga Pahlawan Islam yang sekali tewas berturut-turut di peperangan Mu’tah pada bulan Jumadil Ula tahun kedelapan. Yang berdua lagi, yang tewas terlebih dahulu ialah Ja’far bin Abu Thalib, sesudah itu Zaid bin Haritsah, dan yang terakhir ialah Abdullah bin Rawahah ini.

Berkata al-Hasan bin `Arafah, bahwa dia menerima riwayat dari Marwan bin Mu’awiyah, dan dia ini menerima dari Bakkar bin Abu Marwan, dan dia ini menerima dari Khalid bin Ma’dan. Katanya: “Setelah ahli syurga masuk kedalam syurga dia berkata: “Bukankah Tuhan kita telah menjanjikan bahwa kita mesti mendatangi neraka?” Lalu datang jawaban: “Kamu telah melaluinya, tetapi sedang kamu lalu itu dia tidak menyala.”

Dirawikan pula oleh Imam Ahmad dalam sebuah Hadits dari Abullah bin Mas’ud, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Akan mendatanginya sekalian manusia. Kemudian akan dikeluarkan mereka dari dalam menurut amalannya.”

Dan ada pula sebuah Hadis lain diterima dari Abdullah bin Mas’ud juga, bahwa semua manusia akan melalui di atas “Ash-Shirath”, yaitu titian, dan mereka mendatanginya itu ialah karena mereka akan berdiri di pinggir neraka, kemudian mereka lalulah ke atas shirath itu masing-masing menurut amalan mereka: Ada yang melaluinya laksana petir kencangnya, ada yang laksana angin, ada yang lalu laksana burung terbang, ada yang lalu sekencang kuda berlari, ada pula yang melaluinya sekencang unta berlari dan ada juga melalui­nya laksana seorang yang berjalan kaki saja, sehingga pada akhirnya ada orang yang melalui titian itu, sedang nur (cahayanya) memancar dari empu jari kaki­nya: Dia lalu di atasnya, maka titian itu bergoyang-goyang dan titian itu seakan ­akan hendak membuatnya jatuh, di sana berdiri banyak malaikat memegang cambuk berujungkan besi terjadi dari api untuk menangkap manusia.” Hadits ini dirawikan oleh Ibnu Abi Hatim. ‘

Di sebuah Hadis lain tersebut pula bahwa di kin kanan berdiri pula malaikat-malaikat yang selalu berdoa: “Allahumma sallim, sallim.” (Ya Tuhan, selamatkan, selamatkan).

Banyaklah Hadits-hadits yang lain lagi tentang manusia akan melalui neraka dengan meniti di atas titian, atau mendatangi neraka atau memasuki neraka. Hasil kesimpulannya ialah bahwa siapa saja pun akan melaluinya. Sedang Nabi s.a.w. sewaktu beliau mengerjakan Mi’raj pun pernah ziarah ke neraka dan melihatnya dari dekat. Tetapi kalau sudah ada keterangan bahwa ada ahli syurga yang tidak tahu bahwa dia telah pernah mendatangi neraka, tiba-tiba dia sudah ada saja dalam syurga, karena neraka didinginkan ketika orang yang beriman melaluinya dapatlah kita fahamkan bahwa bagi Nabi kita s.a.w. neraka itu adalah sejuk di waktu ziarahnya dahulu itu.

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذينَ اتَّقَوْا َ

“Kemudian itu akan Kami selamatkan orang-orang yang bertakwa.” (pangkal ayat 72).

Artinya, apabila telah selesai sekalian makhluk melalui atau mendatangi neraka itu, dan telah jatuh rnana yang jatuh karena kufurnya atau maksiatnya, maka dipelihara Allahlah orang yang beriman dan yang bertakwa menurut amalan mereka. Cepat dan lambatnya melalui titian ialah menurut amalannya tatkala di dunia. Maka diberi syafa’atlah orarig Mu’min yang pernah terlanjur berdosa besar, dan memberikan syafa’at pula malaikat-malaikat, Nabi-­nabi dan orang-orang yang beriman yang diizinkan Allah, sehingga banyaklah orang yang telah dibakar neraka yang dikeluarkan: Telah hangus seluruh diri­nya, kecuali bekas sujud yang ada di keningnya:

Dan keluarnya dari neraka itupun menurut perhitungan kadar iman yang ada dalam hatinya. Demikianlah berturut-turut, dikeluarkan orang-orang yang menurut kadar iman yang ada dalam hatinya. Lalu dikeluarkanlah lebih dahulu orang yang dalam hatinya ada iman sebesar uang dinar, demikianlah berturut-turut, kemudian itu dikeluarkan pula sampai orang yang lebih kecil lagi ukuran iman dalam hatinya, hatta orang yang sebesar zarrah iman itu dalam hatinya. Kemudian sekali dikeluarkanlah orang yang pernah mengucapkan: La llaha Illallah, walaupun hanya sekali seumur hidupnya, dan walaupun tidak pernah dia berbuat baik. Akhirnya tidak­lah ada yang kekal dalam neraka lagi, kecuali orang yang memang ditentukan buat kekal, sebagaimana tersebut yang demikian itu di dalam Hadits-hadits yang shahih, diterima dari Rasulullah s.a.w. Lantaran itulah maka ujung ayat demikian bunyinya:

وَ نَذَرُ الظَّالِمينَ فيها جِثِيًّا

“Dan akan Kami biarkan orang-orang yang zalim itu di dalam­nya, dalam keadaan berlutut.” (ujung ayat 72)

Sungguhpun demikian, jika dipersambungkan dengan Surat 11, Hud ayat 107, ada juga Ulama berpendapat, bahwa jika Allah menghendaki, setelah hanya tinggal orang-orang yang kekal dalam neraka saja, Tuhan Maha Kuasa memindahkan mereka itu ke syurga, lalu menutup neraka itu untuk selama­lamanya. (Lihat Tafsir AI-Azhar Juzu’ 12. Tafsir ayat 107 dan Surat Hud)

3 Terjemahan Alkitab

Tidak hanya terjemahan Al Qur’an yang dipelintir,atau tafsir Al Azhar yang dikutip secara serampangan,kutipan ayat berdasarkan ayat Alkitabpun kenyataannya tidak ada satupun terjemahan resmi yang beredar seperti apa yang ia sampaikan.

Lihat kembali teks terjemahan Yohanes 14:3 yang ia sodorkan :

YESHUA:”Aku pergi ke Sorga menyediakan tempat bagimu,
Aku akan membawa kamu ke tempat-Ku, spy di mana Aku berada,
kamunpun berada”.(Yoh 14:3)

agar jelas kita lihat Teks Yoh 14:3 dalam teks Yunani , terjemahan KJV serta terjemahan berbagai versi terjemahan bahasa Indonesia
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 14:3 Greek NT: Westcott/Hort with Diacritics
καὶ ἐὰν πορευθῶ καὶ ἑτοιμάσω τόπον ὑμῖν, πάλιν ἔρχομαι καὶ παραλήμψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν, ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ καὶ ὑμεῖς ἦτε.

KJV with Strong’s 
And if I go and prepare a place for you I will come again and receive you untomyself that where I am there ye may be also

TB Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat-Ku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamupun berada.
BIS Sesudah Aku pergi menyediakan tempat untuk kalian, Aku akan kembali dan menjemput kalian, supaya di mana Aku berada, di situ juga kalian berada.
FAYH (14-2)
DRFT_WBTC Setelah Aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali. Kemudian Aku akan membawa kamu ke tempat-Ku supaya kamu berada di tempat Aku berada.
TL Dan jikalau Aku pergi serta sudah menyediakan tempat bagimu itu, Aku akan kembali lalu menyambut kamu datang kepada-Ku, supaya di tempat Aku ini ada, di situ juga kamu ada.
KSI Jika Aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, maka Aku akan kembali lagi, dan Aku akan membawa kamu ke tempat-Ku supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada.
DRFT_SB Maka jikalau aku pergi lalu menyediakan tempat bagimu kelak aku akan kembali, lalu menyambut kamu pada diriku sendiri, supaya di tempat aku ada, disitu juga kamupun ada.
BABA Dan jikalau sahya pergi dan siapkan satu tmpat kerna kamu, sahya nanti datang balek, dan sambot kamu k-pada diri sahya sndiri; spaya di mana sahya ada, di situ juga kamu pun.
KL1863 Maka kaloe akoe soedah pergi serta soedah sadiaken tampat bagimoe, lantas akoe dateng kembali mengambil kamoe bersama-sama, {Yoh 12:26; 17:24} sopaja barang dimana ada akoe, kamoe djoega bolih ada sertakoe.
KL1870 Satelah soedah pergi dan koesadiakan tempat akan kamoe, akoe akan datang kembali mendjempoet kamoe, soepaja barang dimana ada akoe, disana kamoe pon sertakoe.
DRFT_LDK Dan satelah sudah habis kupergi berdjalan, dan melangkap tampat bagi kamu, maka ‘aku ‘akan datang kombali, dan menjambot kamu datang kapadaku, sopaja lagi kamu ‘ini ‘ada dimana ‘aku ‘ini ‘ada.
ENDE Dan apabila Aku telah menjediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali mendjemput kamu, supaja kamupun ada ditempat Aku ada.

 

FAKTA TERUNGKAP:

1.Terjemahan yang ia kutip ternyata tidak sesuai dengan terjemahan yang ada,maka itu bukti MANIPULASI TERJEMAHAN ALKITAB.

2.Kalau ia mengasumsikan kata “surga’ merujuk pada terjemahan versi TB(terjemahan baru) yang merujuk pada kata “Ke situ”,fakta didalam teks Yunani maupun terjemahan KJV tidak ada satupun kata yang bisa diterjemahkan semacam itu. Jadi ada PENAMBAHAN KATA/PENYISIPAN yang dilakukan penerjemah versi TB dan kemudian dilanjutkan dengan MANIPULASI pelintiran terjemahan KATA SISIPAN “KE SITU” di maknai SURGA.

Bagi para misionaris daripada sibuk mengurusi keyakinan agama lain yang justru menunjukan kebodohannya dan menjadi bumerang karena cara cara liciknya terungkap,maka lebih baik merenungkan ayat ayat Alkitab yang jelas jelas membahas tentang Sorga  ini :

7:21Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga.

7:22Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?

7:23Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata: Aku tidak pernah mengenal kamu! Enyahlah dari pada-Ku, kamu sekalian pembuat kejahatan!”

 

Dalam pesan Yesus yang tercatat di Injil Kanonik yang diyakini kebenaran isinya oleh umat Kristian,Yesus menegaskan bahwa orang yang menyeru nyeru Yesus tuhan itu yang dimasukan ke Surga,walaupun orang tersebut beranggapan sudah melakukan banyak hal di dunia ini, bernubuat,melakukan banyak mukjizat,mengusir Syetan demi nama Yesus tetapi menurut Pesan Yesus mereka yang masuk Surga adalah mereka yang mengikuti kehendak BAPA.jadi dalam Perpekstif pesan Yesus yang terdapat didalam Injil kanonik, Qs 19:71 sesuai pesan Yesus juga sama sekali tidak bertentangan,karena dalam Ayat lanjutannya

فِيهَا جِثِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ

Qs 19:72 Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang lalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

justru Ajaran yang bertentangan dengan Pesan Yesus dalam Mat 7:21-23 adalah Ajaran /keyakinan hanya percaya dengan mulut Yesus adalah Tu(h)an,hatinya percaya kalau Yesus mati ditiang Salib  kemudian dibangkitkan akan diselamatkan,jelas ajaran ini SANGAT MENYESATKAN.

justru fakta AJARAN MENYESATKAN semacam ini yang kini diyakini banyak orang Kristen,maka banyak ditemui orang Kristen yang berani memastikan diri kalau ia pasti masuk surga.

padahal kalau kita baca secara seksama pesan yesus di atas, pesan sebelumnya adalah mengingatkan kepada para pengikutnya untuk mewaspadai Nabi nabi Palsu

bisa dibaca secara seksama ayat ayat ini yang diyakini kebenarannya oleh orang kristian yaitu matius 7:15-20

7:15“Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas.

7:16Dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri?

7:17Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik.

7:18Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik.

7:19Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api.

7:20Jadi dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka.

Siapakah yang mengajarkan hanya percaya dengan mulut Yesus adalah Tu(h)an,hatinya percaya kalau Yesus mati ditiang Salib  kemudian dibangkitkan akan diselamatkan?

dia adalah PAULUS yang mengklaim ditemui Yesus dan Mengklaim sebagai RASULnya Yesus.

 

Inilah buah/Ajaran Paulus yang bertentangan dengan Ajaran Yesus tersebut.

suratnya untuk jemaat orang Roma yang kini dijadikan bagian dari kitab suci orang Kristen,yaitu Rom 10:9-11

10:9Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.

10:10Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan

10:11Karena Kitab Suci berkata: “Barangsiapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan.”

KESIMPULAN :

jadi menjadi sangat Ironis orang orang Kristen yang mencibir Muslim dengan kutipan-kutipan Al Qur’an,tafsir Al Qur’an dengan cara yang serampangan akan masuk neraka,dan membanggakan ayat Alkitabnya bahwa mereka disediakan Surga,bahkan ada yang berani memastikan diri mereka masuk surga tetapi kenyataannya mereka justru terusir dan tidak diakui bahkan tidak dikenal oleh Yesus.dan ternyata yang mereka ikut adalah berasal dari manusia yang pantas diwaspadai yang menyesatkan banyak orang. Dan buah dari ajaran menyesatkan ,hanya percaya dengan mulut Yesus tu(h)an dan percaya dengan hatinya yesus mati ditiang salib dan dibangkitkan,membuahkan manusia manusia Sombong,manusia yang kePD-annya berlebihan.

sebaliknya dengan ayat ayat Al Qur’an yang dikutipnya,kalau muslim memperhatikan ayat ayat tersebut ,maka itu bisa mendorong umat islam untuk bersikap hati hati dalam menjalani kehidupan di dunia. Dan Umat Islam kalau ingat ayat ayat Qs 19:71-72 membuahkan sikap mereka yang senantiasa rendah hati

sekarang pilihan di tangan anda,Ajaran mana yang anda pilih? Apapun pilihan anda TANGGUNG SENDIRI RESIKONYA.

wassalam

id amor

About MUSLIM

Loading Facebook Comments ...

225 comments

 1. BENARKAH MENURUT AL QUR’AN ,SEMUA MUSLIM MASUK NERAKA?

  Jawabnya: Siapakah yang mengajarkan hanya percaya dengan mulut Yesus adalah Tu(h)an,hatinya percaya kalau Yesus mati ditiang Salib kemudian dibangkitkan akan diselamatkan?

  ….dia adalah PAULUS yang mengklaim ditemui Yesus dan Mengklaim sebagai RASULnya Yesus.
  ….Inilah buah/Ajaran Paulus yang bertentangan dengan Ajaran Yesus tersebut.

  What’s the fu** of ?

 2. BENARKAH MENURUT AL QUR’AN ,SEMUA MUSLIM MASUK NERAKA?

  Jawabnya TIDAK BENAR, karena menurut hadis, sabda Muhammad bahwa PENCURI DAN PENZINA pasti masuk surga, asal tidak menyekutukan allow swt.

  Silahkan lihat Quran dan Hadis.

  Adapun penjelasan BENARKAH MENURUT AL QUR’AN ,SEMUA MUSLIM MASUK NERAKA? kemudian sampai ke masalah Yesus, Yahudi, Kristen, Paulus…. lalu diikuti komentar komentar lainnya, itu menandakan stigma yang melekat yang diajarkan dalam islam:

  APA SAJA BENAR, ASAL ISLAM, makanya sombong karena kebodohan adalah hal yang paling lumrah di dalam ajaran islam.

  BENARKAH MENURUT AL QUR’AN ,SEMUA MUSLIM MASUK NERAKA?
  Artikel pintar ala islam (tercabut dari logika manusia yang punya otak) jawabnya adalah

  Siapakah yang mengajarkan hanya percaya dengan mulut Yesus adalah Tu(h)an,hatinya percaya kalau Yesus mati ditiang Salib kemudian dibangkitkan akan diselamatkan?

  ….dia adalah PAULUS yang mengklaim ditemui Yesus dan Mengklaim sebagai RASULnya Yesus.
  ….Inilah buah/Ajaran Paulus yang bertentangan dengan Ajaran Yesus tersebut.

  What’s the fu** of ?

  Asataga…. malu maluin islam saja saudara ini…. mbok ya lebih cerdas lagi.

  Seharusnya kalau anda mau membahas sampai kesana, bahasannya (Nih gua ajarin)

  bukti MANIPULASI TERJEMAHAN ALKITAB. atau
  Terjemahan Alkitab diplintir

  Lagian Alkitab kan palsu menurut Islam, ngapain juga mencari remah remah dari yang palsu?
  Coba kalau ada penulis artikel atau yang islam disini berani membahas tentang NERAKA ISLAM dan SURGA ISLAM, pake referensi sahih Islam (Jangan ngarang dot kom), pake logika (Jangan pake tudingan dan self proclaim), saya mau tahu siapa diantara anda yang benar benar paham dengan ajaran islam tentang NERAKA dan SURGA ISLAM.

  Ngga usah di tanggapi kalau cuma tamatan pesantren atau madrasah, ntar malah kebalik balik, yang cabul dibilang mulia, yang perampok dibilang berahklak sempurna…. apalaggi kalau pake ilmu tafsir madrasah… refot ngomentarinya.

  Selamat berpikir.

 3. assalamualaikum warahmatuLLAH wabarakatuh
  saya adalah seorang yg pernah tersesat dan menyekutukan ALLAH SWT,, apakah ada kemungkinan saya akan diampuni ataukah saya akan tetap mendapat balasan dari itu sebelum insyaALLAH saya masuk surga?

  • Ini mas jawabannya.

   1. Orang orang kafir dan menghalang halangi (manusia) dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka.
   2. Dan orang orang yg beriman (kepada Allah dan Rasul-Nya) dan mengerjakan kebajikkan serta beriman kepada apa yg diturunkan kepada MUHAMMAD dan itulah yg benar dari Tuhan mereka; Allah menghapus kesalahan kesalahan mereka, memperbaiki keadaan mereka.
   (Quran. Muhammad :1-2)

   Aamiin

 4. Pdt dari korea telah dibawah oleh Yesus mengunjungi surga dan neraka, dan dia telah melihat nabi islam muhammad yg dianggap nabi terakhir, ternyata muhammad saat ini berada di Neraka?

  Lihat di Youtube: Muhammad speaks from hell.

  • Pdt dari korea telah dibawah oleh SETAN Yesus mengunjungi surga dan neraka, dan dia telah melihat nabi islam muhammad yg dianggap nabi terakhir, ternyata muhammad saat ini berada di Neraka?

   @MR NUNUS AND KRISTEN ALL
   KESAKSIANKU
   sekitar th 2010 SETAN YESUS seringkali mengunjungi AKU gak peduli pagi siang dan malam yang penting aku lagi sendiri SETAN YESUS pasti muncul kadang dg pakaian putih2, kadang sewaktu SETAN YESUS disalib, kadang tersenyum melambaikan tangannya padaku, terutama pada waktu malam menjelang tidur SETAN YESUS WAJIB datang padaku. dan aku berkata padanya: kau itu bukan nabi ISA AS karena MUSTAHIL SEORANG RASUL ULUL AZMI BISA DITIRUKAN WAJAHNYA OLEH SIAPAPUN. tapi KAU ITU SETAN DAN IBLIS LAKNATULLAH ALAIK yang mengajakku untuk menjadi seorang KAFIR (TRINITAS).

   MEnurutku yang mendatangi aku itu adalah SETAN/IBLIS (JIN SESAT) yang menyerupai gambarnya orang2 kafir trinitas yakni PADA SAAT YESUS DISALIB,

   Terkadang juga dia (SETAN) menampakkan dirinya disudut rumahku sembari berdiri dan tersenyum, kadang membangunkan aku sewaktu aku tidur tapi yakinlah HAI UMAT ISLAM BAHWA ITU ADALAH SETAN /IBLIS LAKNATULLAH ALAIK yang sedang menggoda IMAN KITA agar kita menjadi tersesat.
   PERISTIWA INI AKU ALAMI LEBIH KURANG SELAMA 6 (ENAM) BULAN berturut2 siang dan malam dia (SETAN YESUS) selLU dtg pdku, aku selalu mengambil air wuduk dan SHALAT agar SETAN YESUS tidak berani dtg kembali padku.

 5. KAFIR mengatakan bahwa semua umat islam masuk neraka ini didasarkan pada QS 19:71 tapi ini semua hanyalah kebodohan mereka saja. mereka sama BODOH DAN GOUBLOKNYA seperti PENDONGENG KAWAKAN SI PAULUS DARI TARSUS YANG SERING mendongeng dan menina bobok kan mereka dengan inti ajaran masuk sorga , mereka berfikir bahwa SORGA ADALAH PRODUK EMBAHNYA Itulah pikiran mereka yang bodoh dan sesat LAKNATULLAH ALAIK DUNIA DAN AKHIRAT.
  ISLAM MENJAWAB
  QS 19:71 Maryam 71
  Dan tidak seorangpun diantara kamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan.
  LATAR BELAKANG
  Dan apabila kuburan2 dibongkar ( QS 82:24)
  Maka ttiap2 jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan dilalaikannya. (QS 82:5)
  Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat2) yang mengawasi (pekerjaanmu0 (QS 82:10)
  Yang mulia (disisi allah) dan mencatat (pekerjaan itu) (QS 82:11)
  Tidak ada suatu jiwapun (diri) melainkan ada penjaganya (QS 86:4)
  Sesungguhnnya malaikat2 kami menuliskan tipu dayamu (QS 10:21)
  Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mmendengar rahasia dan bisikan2 mereka?
  Sebenarnya ( kami mendenggar ) dan utusan2 (malaikat2) kami selalu mencatat disisi mereka
  (QS 43:80)
  (Yaitu ) ketika 2 orang malaikat mencatat amal perbuatannya seorang duduk disebelah kanan dan yang lain duduk disebelah kiri. (QS 50:17)
  Dan datanglah tiap2 diri bersama dg dia (manusia) seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi.( QS 50:21)
  Dan mereka akan dibawa kehadapan Tuhanmu dg berbaris. sesungguhnya kamu datang kepada Kami, sebagaimana Kami menciptakan kamu pafa kali yang pertama bahkan kamu mengatakan bahwa kami sekali2 tidak akan menetapkan bagi kamu waktu (memenuhi) perjanjian (QS 18:48)
  4 Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan mereka berkata: “Aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang besar, melainkan ia mencatat semuanya; dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada (tertulis). Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang juapun” (QS 18:49)
  . Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya. Dan Kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka.
  (QS 17:13)
  QS AL HAQQAH QS 69 :19,30,31,32
  19. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya[1508] dari sebelah kanannya, maka dia berkata: “Ambillah, bacalah kitabku (ini)”.
  25. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata: “Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini).
  26. Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku
  27. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu.
  28. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku.
  29. Telah hilang kekuasaanku daripadaku.”
  30. (Allah berfirman): “Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya.
  31. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.
  32. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta.
  MATHIUS 7
  (21) Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga.
  (22) Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? (YESUS MENJAWAB AKU BUKAN TUHAN)
  (23) Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata: Aku tidak pernah mengenal kamu! Enyahlah dari pada-Ku,KAMU sekalian (TRINITAS) pembuat kejahatan!”
  (24) Setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu.
  (25) Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu.
  (26) Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir.
  (27) Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya.”
  (28) Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajaran-Nya,
  (29) sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka.
  YOHANES 17:3
  Inilah hidup yang kekal itu, (kiamat) yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau UTUS*(untuk Israil)
  MARKUS 12
  (27) Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat! (YANG menyebutku TUHAN TUHAN )”
  (28) Lalu seorang ahli Taurat, yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu, bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepada-Nya dan bertanya: “Hukum manakah yang paling utama?”
  (29) Jawab Yesus: “Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, TUHAN Allah KITA Tuhan itu ESA (BUKAN TRINITAS)
  (32) Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus: “Tepat sekali, Guru, benar kata-Mu itu, bahwa Dia ESA, dan bahwa TIDAK ADA yang LAIN kecuali DIA (ALLAH SWT)
  Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang2 saduki bersoal menjawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat. kepada mereka itu datang kepadanya dan bertanya Hukum apakah yang paling utama? Jawab Yesus hukum yang paling utama ialah dengarlah hai orang Israil: TUHAN ALLAH KITA, TUHAN ITU ESA (BUKAN TRINITAS)
  YOHANES 5:37
  BAPA YANG MENGUTUS AKU, Dialah yang bersaksi tentang aku, kaMU tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat.
  LUKAS 12:5
  (5) Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia (ALLAH), yang setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang (KAFIR=TRINITAS) ke dalam neraka. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, takutilah Dia (ALLAHSWT)!
  LUKAS 13:23-24
  (23) Dan ada seorang yang berkata kepada-Nya: “Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?”
  (24) Jawab Yesus kepada orang-orang di situ: “Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu! Sebab Aku berkata kepadamu: Banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat.(KARENA MEREKA TIDAK MENGESAKAN ALLAH)
  (25) Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata: Tuan, bukakanlah kami pintu! dan Ia akan menjawab dan berkata kepadamu: Aku tidak tahu dari mana kamu datang. (ENYAHLAH KAU HAI TRINITAS KARENA TEMPATMU ADALAH JAHANNAM YANG MENYALA NYALA)
  (20) Maka Aku berkata kepadamu: Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari pada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu (KRISTEN) tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga.(matius 5:20)
  (19) Allah BUKANLAH MANUSIA (YESUS) sehingga Ia berdusta bukan anak manusia, sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya?
  (bilangan 23:19)
  ULANGAN 4
  15) Haruslah kauingat, bahwa engkaupun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus TUHAN, Allahmu; itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini.
  (16) Tetapi apabila dia berkata kepadamu: Aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu,
  35) Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhan lah ALLAH TIDAK ADA YANG LAIN (ROH KUDUS DAN YESUS) KECUALI DIA(YANG MAHA ESA)
  LUKAS 16
  (29) Tetapi kata Abraham: Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi; baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.
  (30) Jawab orang itu: Tidak, bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.
  (31) Kata Abraham kepadanya: Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian MUSA dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan (UNTUK MENYEMBAH ALLAH SWT YANG QS 112;1 DAN 3), sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.”
  TAFSIR MARYAM 71 QS 19 : 71
  Dan tidak ada seorangpun diantara kamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan.
  Ayat ini berbicara tentang kehidupan kekal yakni setelah manusia dibangkitkan dari alam kuburnya.
  4. dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, QS 82:4)
  # DAN TIDAK ADA SEORANGPUN DIANTARA KAMU MELAINKAN MENDATANGI NERAKA ITU #
  Untuk mencapai sorga semua umat manusia dan jin harus terlebih dahulu diadili dg membawa bukti2 (kitab) amal perbuatan selama hidup didunia inii.karena semua amal perbuatan selama hidup didunia ini dicatat oleh malaikat2 allah.
  QS 86:4 82:10-11 43:80, 50:17, 18:48-49, 17:13, 69:19-37

  Dalam QS 19:71 menjelaskan ketika semua perkara /amal perbuatan didunia telah diadili oleh allah swt seperti hari timbangan amal (yaumul mizan) dll nya telah selesai.
  Timbangan pada hari itu ialah kebenaran(keadilan) maka barang siapa berat timbangan amal kebaikannya maka mereka itulah orang2 yang beruntung (QS 7:8)
  9. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat Kami.(QS 7:9)
  Dan setelah hari timbangan amal dll nya selesai maka manusia dibagi menjadi 3 golongan yakni:
  QS 56 AL WAQI’AH
  7. dan kamu menjadi tiga golongan
  8. Yaitu golongan kanan Alangkah mulianya golongan kanan itu.
  9. Dan golongan kiri Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
  10. Dan orang-orang yang beriman paling dahulu
  22. Dan (ingatlah), hari yang di waktu itu Kami menghimpun mereka semuanya[464] kemudian Kami berkata kepada orang-orang musyrik: “Di manakah sembahan-sembahan kamu yang dulu kamu katakan (sekutu-sekutu) Kami?”. QS 6:22
  PERJALANAN MANUSIA MENUJU SORGA
  Setelah selesainya pengadilan allah swt manusia yang menuju sorga harus melalui jembatan yang tebentang diatas api neraka dan barang siapa yang tergelincir kedalamnya maka mereka itulah ahli neraka.
  PENGERTIAN SHIRATH
  Secara etimologi bermakna jalan yang lurus dan terang,
  Sedangkan menurut istilah shirath ialah jembatan yang terbentang diatas api neraka jahannam yang wajib dilaui oleh manusia ketika menuju sorga.
  Rasulullah saw bersabda: Kemudian didatangkan jembatan lalu dibentangkan diatas neraka jahannam Kami (sahabat) bertanya: Wahai Rasulullah bagaimanakah (bentuk) jemmbatan itu?
  Jawab beliau: Licin (lagi) menggelincirkan, diatasnya terdapat besi2 pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok ia bagaikan pohon berduri di NAJD (nama sebuah lembah di makkah) dikenal dg pohon SA’DAN (MUTTAFAQUN ALAIH)
  Dan dibentangkanlah jembatan jahannam , AKULAH (RASULULLAH SAW) orang pertama yang melewatinya .Doa para Rasul saat itu: YA ALLAH SELAMATKANLAH, SELAMATKANLAH (=ISLAM)
  Pada shirath itu trdpt pecangkok pecangkok seperti duri pohon SA’DAN (Rasulullah saw bertanya pada sahabat) Pernah kalian melihatnya? Para sahabat menjawab: pernah wahai rasulullah maka ia seperti duri pohon sa’dan tiada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali allah swt maka ia mencangkok manusia kafir=trinitas) sesuai dg amalan mereka (HR BUKHARI)
  KEADAAN MANUSIA KETIKA MELALUI DAN MELEWATI SHIRATH
  Dari Abu hurairah RA ia berkata : Rasulullah saw bersabda: Lalu diutuslah amanah dan Rohim (tali peersaudaraan) keduanya berdiri disamping kair kanan shirath tsb. orang yang pertama lewat seperti kilat aku bertanaya: dg bapak dan ibuku demi engkauAdakah sesuatu seperti kilat ? rasulullah saw menjawab: Tidakkah kalian pernah meliat kilat bagaimana ia lewat dalam sekejap mata? kemudian ada yang melewatinya seperti angin kemudian seperti burunbg dan seperti kuda yanmg berlari kencang.mereka berjalan sesuai dg amalan mereka.Nabi kalian (MUHAMMAD SAW) waktu itu berdiri diatas shirath sambil berkata YA ALLAH SELAMATKANLAH, SELAMATKANLAH, sampai para hamba yang lemah amalannya shg dtg seseorang lalu ia tdk bisa melewatinya kecuali dg merangkak. Beliau menuturkan (lagi) Dikedua belah pinggir shirath trdpat besoi pengait yang bergantungan untuk menyambar siapa saja (kafir =trinitas) yang diperintahkan untuk diisambar.Maka ada yang terpeleset namun selamat dan ada pula yang terjungkir kedalam neraka (HR MUSLIM)
  Orang mukmmin( berada) diatasnya ( shirath ) ada yang secepat kedipan mata ada yang secepatkilat ada yang secepat angin ada yang secepat kuda yang amat kencang berlari dan ada yang secepat pengendara.dan ada yang selamat setelah tertatih tatih dan ada pula yang dilemparkan kedLm neraka. mereka yang paling akhior merangkak secara pelan2.
  (MUTTAFAQUN ALAIH)
  Diantara merekla ada yang binasa disebabkan amalannya dan diantara mereka ada yang tergelincir namun kemudian ia selamat.(MUTTAFAQUN ALAIH)
  Dan dibentangkanlah shirat diatas permukaan neraka jahannam maka aku dan umatku menjadi orang yang PERTAMA kali melewatinya dan tiada yang berbicara saat itu kecuali para rasuldan doa para rasul saat itu YA ALLAH SELAMATKANLAH, SELAMATKANLAH diantara mereka ada yang tertinggal dg sebab amalannya dan diantara mereka ada yang dibalasi (disiksa) sampai ia selamat (HR MUSLIM)
  QS 57 AL HADID
  12. (yaitu) pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, (dikatakan kepada meraka): “Pada hari ini ada berita gembira untukmu, (yaitu) syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar”.
  13. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman: “Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebahagian dari cahayamu”. Dikatakan (kepada mereka): “Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya (untukmu)”. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa.
  14. Orang-orang munafik itu memanggil mereka (orang-orang mukmin) seraya berkata: “Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu?” Mereka menjawab: “Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu (kehancuran kami) dan kamu ragu- ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah;dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh (syaitan) yang amat penipu
  15. Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu dan tidak pula dari orang-orang kafir. Tempat kamu ialah neraka. Dialah tempat berlindungmu. Dan dia adalah sejahat-jahat tempat kembali”.
  # HAL ITU BAGI TUHANMU ADALAH SUATUI KEMESTIAN YANG SUDAH DITETAPKAN #
  Menurut saya potongan ayat ini menyiraytkan kepada manuswia
  1 untuk wajib mengimani shirath yang terbentang diatas neraka jahannam dan itu adalah satu2nya jalan menuju sorga
  2. Wajib mengimani sorga
  3. wajib mengimani neraka
  PEMBAHASAN
  Maksud QS 19:71 ialah setiap manusia jin setan dan iblis pasti akan melintasi shirat karena itu adalah satu2nya jalan dimana letaknya adalah diatas neraka jahannam tapi dg izin allah swt sesuai dengan catatan amalan perbuatan kita selama hidup didunia, jika kita menerioma kitab / catatan amal kita dg tangan kanan maka mereka adalah orang2 yg beruntung, akan tetapi jika kita menerima dg tangan kiri atau melalui belakang maka itulah termasuk orang2 yang rugii dan pasti akan tergelincir kedalam neraka.
  KESIMPULAN
  QS 19:71 Bercerita tentang suatu peristiwa akbar yakni tempat tinggal kiyta setelah kehidupan yang kedua, setelah bumi dihancurkan, dan setelah manusia dibangkitkan kembali untuk berkumpul dipadang mahsar dan menerima kitab amal perbuatan kita selama hidup didunia dan setelah selesainya Urusan dan persoalan dan diadili oleh allah swt
  Adanya malaikat2 yang mencatat amal perbuatan kita didunia yakni yang berada disisi kiri untuk mencatat amal kejahatan dan yang berada disisi kanan untuk mencatat amal kebaikan kita.
  Adanya JEMBATAN diatas neraka jahannam yang disebut SHIRAT dan merupakan satu satunya jalan menuju kesorga shg semua manusia dan jin wajib melewatinya
  WAA RIDUHA dalam ayat ini berarti mendatangi bukan masuk seperti yang dituduhkan oleh SI KAFIR
  MENDATANGI NERAKA maksudnya melewati jembatan yg terbentang diatas api neraka jahannam karena merupakan satu2x jalan menuju sorga

 6. Kalau gak mau dibilang begitu hapus saja ayatnya dari Al Quran

 7. Ya nggak mungkin kita (orang islam) merubah isi Al-Qur’an hanya karena tidak mau diejek sama kalian. #saranramutu

Tinggalkan Balasan